Estructura i personal

Direcció

Carmen Orte
Universidad de les Illes Balears
Edifici Guillem Cifre de Colonya
Despatx B-202
Tel. 971173296
E-mail: catedra.dependencia@uib.es

Coordinació

Lydia Sánchez
Guillem Cifre
Despacho B-203
Tel. 971172583
E-mail: lydia.sanchez@uib.es