Ubicació i contacte

Càtedra d'Atenció a la Dependència i Promocdió de l'Autonomia Personal

 

Edifici Guillem Cifre de Colonya - Plànol 
Universitat de les Illes Balerars
Carretera de Valldemossa, km 7.5, 2n pis, despatx B-202
07122 Palma
Tel. 971172415
E- mail: catedra.dependencia@uib.es 
Horari d'atenció en el públic: De dilluns a dijous de 9.30 a 13.30 hores.